publicerad: 2021  
bensubstans ben­substansen ben­substanser
ben|­sub·stans·en
substantiv
be`nsubstans
mindre brukligt material som ut­gör den bärande delen av skelett­ben
belagt sedan 1806