publicerad: 2021  
beryllium berylliet el. beryllium el. berylliumet
Be
berylli·um·et
substantiv
beryll´ium
en grå, hård och lätt metall som främst an­vänds som legerings­metall för koppar
beryllium är en god ledare för värme och elektricitet
belagt sedan 1812; till beryll