publicerad: 2021  
berättarkonst berättar­konsten
be·rätt·ar|­konst·en
substantiv
berätt`arkonst
konsten att berätta om händelse­förlopp som litterär genre
SYN. epik
en antologi med titeln "Mäster­verk in­om berättar­konsten"
belagt sedan 1881