publicerad: 2021  
beslut beslutet, plural beslut, bestämd plural besluten
be·slut·et
substantiv
beslu´t
av­görande i viss fråga som fattas på en gång el. i ett samman­hang
delbeslut; skattebeslut
ett svårt beslut; ett oåterkalleligt beslut; politiska beslut; fatta ett beslut; ta ett beslut; riva upp ett beslut
(till) beslut
ett beslut (om något/att+verb/sats)
ett beslut (om något)
ett beslut (om sats)
ett beslut (om att+verb)
beslutet (att+verb/sats)
beslutet (sats)
beslutet (att+verb)
ett beslut om nya regler för tjänste­resor; det är hennes fasta beslut att av­gå
sär­skilt om av­görande som fast­ställs på formellt sätt juridik
gå till beslut; beslutet är över­klagat; han reserverade sig mot styrelsens beslut
belagt sedan 1513 (brev från ärkebiskop Jakob till Sten Sture (Grönblad)); fornsvenska beslut; av lågtyska beslut med samma betydelse; till besluta