publicerad: 2021  
besvärjelse besvärjelsen besvärjelser
be·svärj·els·en
substantiv
besvär´jelse
(formel­artad) ord­ramsa som av­ses ha över­naturlig verkan
besvärjelseformel; andebesvärjelse
medicin­mannen mumlade sina besvärjelser
äv. försvagat, sär­skilt om beskrivning som saknar täckning i verkligheten
regerings­förklaringen lät mest som en besvärjelse
äv. det att besvärja
belagt sedan början av 1500-talet (Ur en Antecknares Samlingar); fornsvenska besvärilse, beswärgelse