publicerad: 2021  
betalningsanstånd betalnings­anståndet, plural betalnings­anstånd, bestämd plural betalnings­anstånden
be·tal·nings|­an·stånd·et
substantiv
beta`lningsanstånd
(formellt) till­stånd att upp­skjuta betalning
an­söka om betalnings­anstånd; konkursen blev oundviklig när betalnings­anståndet inte beviljades
belagt sedan 1786