publicerad: 2021  
betalorder betal­ordern, plural betal­order el. betalordrar
be·tal|­order·na
substantiv
beta`lorder
liten blankett (i häfte) som an­vänds vid betalning av räkningar per post
glöm inte att skriva under betal­ordern!
belagt sedan 1982