publicerad: 2021  
betingelse betingelsen betingelser
be·ting·els·en
substantiv
beting´else
vanligen plur. förut­sättning (för något) in­om visst om­råde
(under adj) betingelser
betingelser (för något/att+verb/sats)
betingelser (för något)
betingelser (för sats)
betingelser (för att+verb)
yttre betingelser; skapa gynnsamma betingelser för ett bra studie­klimat; de nöd­vändiga betingelserna för en större skattesänkning före­låg inte
belagt sedan 1835; trol. av da. betingelse med samma betydelse; till betinga