publicerad: 2021  
betonad betonat betonade
be·ton·ad
adjektiv
beto´nad
1 sär­skilt språk­vetenskap som ut­talas med sär­skild styrka om (del av) ord
i svenska ord är normalt första stavelsen betonad
belagt sedan 1858
2 in­riktad på det sätt som fram­går av samman­hanget
konjunkturbetonad; lustbetonad; nyttobetonad
sätt betonad
en praktiskt betonad ut­bildning; en borgerligt betonad miljö
belagt sedan 1902