publicerad: 2021  
betydligt
be·tyd·ligt
adverb
bety´dligt
sär­skilt fram­för adj. i betydande ut­sträckning
det ska bli betydligt varmare enligt väder­rapporten; ryktet om hans död är betydligt över­drivet
belagt sedan 1797