publicerad: 2021  
betygshets betygs­hetsen
be·tygs|­hets·en
substantiv
bety`gshets
stress orsakad av tävlan om höga skolbetyg bland elever
konkurrensen om platserna i den högre ut­bildningen skapar betygs­hets
belagt sedan 1956