publicerad: 2021  
betygskatalog betygs­katalogen betygs­kataloger
be·tygs|­kata·log·en
substantiv
bety`gskatalog
förteckning över ut­delade betyg i viss skola
belagt sedan 1888