publicerad: 2021  
betänksam betänksamt betänksamma
be·tänk·samm·are
adjektiv
betänk´sam
(tveksam och) benägen att om­pröva eller att inte acceptera något
betänksam (mot/över) något/att+verb/sats
betänksam (mot) något
betänksam (mot) sats
betänksam (mot) att+verb
betänksam (över) något
betänksam (över) sats
betänksam (över) att+verb
många är betänksamma mot att svara på frågor från telefon­intervjuare
äv. ut­vidgat misstänksam
kunden blev betänksam när han såg bilens under­rede
belagt sedan 1618