publicerad: 2021  
bevisbörda bevisbördan bevisbördor
be·vis|­börd·an
substantiv
bevi`sbörda
skyldighet att försöka bevisa sina på­ståenden för part i någon mot­sättning, särsk. i rättsligt förfarande
i tviste­mål har käranden bevis­bördan
belagt sedan 1871