publicerad: 2021  
bevismaterial bevis­materialet, plural bevis­material, bestämd plural bevis­materialen
be·vis|­materi·al·et
substantiv
bevi`smaterial
material som an­vänds för att bevisa något vanligen någon större helhet, särsk. vid rätte­gång
åklagaren presenterade huvud­punkterna i sitt stora bevis­material
belagt sedan 1882