publicerad: 2021  
bibelsällskap bibel­sällskapet, plural bibel­sällskap, bestämd plural bibel­sällskapen
bibel|­säll·skap·et
substantiv
bi`belsällskap
samman­slutning som verkar för spridning av Bibeln
belagt sedan 1810