publicerad: 2021  
biennal biennalen biennaler
bi·enn·al·en
substantiv
bienna´l
ut­ställning eller evenemang som an­ordnas vart­annat år särsk. om konstutställning
biennalen i Venedig
belagt sedan 1924; av ita. biennale med samma betydelse; till senlat. bienna´lis 'två­årig'