publicerad: 2021  
bildbar bildbart bildbara
bild·bar
adjektiv
bil`dbar
mot­taglig för kunskap särsk. all­mänt ut­vecklande så­dan
alla människor är bildbara
belagt sedan 1835