publicerad: 2021  
1bill billen billar
bill·en
substantiv
del av plog som skär av jorden från den oplöjda marken
äv. om delar av andra jord­bearbetande redskap med mot­svarande funktion
billharv; billpinne
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska bilder; trol. ur en germansk ord­rot med bet. 'klyva'; jfr ur­sprung till 2bila
2bill billen, plural biller el. billar
bill·en
substantiv
lagförslag som läggs fram i folk­representation i engelsk­språkiga länder
reformbill
en bill (om något/sats)
en bill (om något)
en bill (om sats)
belagt sedan 1712; av engelska bill med samma betydelse; av medeltidslat. bill´a, växelform till bulla