publicerad: 2021  
bimetall bi­metallen bi­metaller
bi|­met·all·en
substantiv
bi`metall
plåt­material som består av två metall­skikt med olika värme­utvidgning och som där­för böjer sig vid upp­värmning; anv. i termometrar och termostater
belagt sedan 1900