publicerad: 2021  
biogas bio­gasen bio­gaser
bio|­gas·en
substantiv
bi`ogas
(metan)gas som produceras genom bakteriell ned­brytning av organiskt material t.ex. gödsel, halm el. sopor
köra på bio­gas
belagt sedan 1975