publicerad: 2021  
biogen biogent biogena
bio·gen
adjektiv
bioge´n
som bildas av organism om ämne
av­lagringar av organiskt material kallas biogena bildningar
förr om tänkta ämnen som an­sågs före­komma bara hos levande organismer
belagt sedan 1929; till bio- och grek. -gene´s 'född; av en viss art'