publicerad: 2021  
biogenes biogenesen
bio·gen·es·en
substantiv
biogene´s
livets ur­sprung särsk. i något spekulativa samman­hang
äv. något all­männare upp­komst på biologisk väg
belagt sedan 1904; se ur­sprung till biogen