publicerad: 2021  
biogeografi bio­geografin
bio|­geo·grafin
substantiv
[bi`o-] el. [-i´]
en vetenskap som studerar ut­bredningen av växter och djur och dess orsaker
belagt sedan 1903