publicerad: 2021  
biograf biografen biografer
bio·graf·en
substantiv
biogra´f
1 lokal som är sär­skilt an­ordnad för regel­bunden visning av filmer särsk. spel­filmer
kvartersbiograf
en film som snart kommer upp på biograferna
belagt sedan 1903; kortord för biografteater, eg. 'teater där det visas levande bilder'; samma ord som biograf 2
2 person som beskriver någon (känd) persons liv och verksamhet
doktor Johnsons biograf, James Boswell
belagt sedan 1797; bildn. till bio- och grek. graph´ein 'skriva'