publicerad: 2021  
biografera biograferade biograferat
verb
biografe´ra
författa biografi över viss, vanligen känd, person
biografera någon
Winston Churchill har biograferats åt­skilliga gånger
belagt sedan 1835
biograferabiograferande, biografering