publicerad: 2021  
biologism biologismen
bio·log·ism·en
substantiv
biologis´m
en åskådning som betonar (ned­ärvda) biologiska faktorer som förklaringar till människors beteende och ut­veckling
belagt sedan 1977