publicerad: 2021  
biotisk biotiskt biotiska
bi·ot·isk
adjektiv
[-å´-]
som åstad­koms av levande organismer om process el. miljö­faktor eller dylikt
MOTSATS abiotisk
de biotiska faktorerna i ett eko­system, allt­så växterna och djuren
belagt sedan 1940; till grek. bi´os 'liv'