publicerad: 2021  
bisats bi­satsen bi­satser
bi|­sats·en
substantiv
bi`sats
sats som fungerar som sats­del i en över­ordnad sats eller i en fras vanligen in­ledd av särsk. binde­ord och känne­tecknad av spec. ord­följd
tidsbisats; villkorsbisats
i bi­satser står "inte" ofta fram­för första verbet; bi­satser in­leds ofta av "att", "som" eller "om"; den hög­tidliga prosan ut­märktes förr av de konst­fullt flätade bi­satserna
äv. något ut­vidgat om yttrande i förbi­gående eller dylikt
han erkänner själva faktum i en bi­sats; en författare som kan skildra ett människo­öde i en bi­sats
belagt sedan 1804