publicerad: 2021  
bison ingen böjning, utrum
substantiv
bi´son
sär­skilt i sammansättn. bisonoxe
bisonhjord; bisonkalv; bisontjur
belagt sedan 1773; av lat. bis´on 'ur­oxe'; av germanskt urspr.