publicerad: 2021  
bisp bispen bispar
bisp·en
substantiv
var­dagligt; något ålderdomligt biskop
den mäktige bispen Hans Brask
belagt sedan 1504 (brev från Josef Pedersson till Svante Nilsson om en beskickning till Finland (Grönblad)); fornsvenska bisp; jfr ur­sprung till biskop