publicerad: 2021  
bitch bitchen bitchar
bitch·en
substantiv
[bit´ç]
(ung) kvinna som (ofta) upp­träder aggressivt vilket dock inte nöd­vändigtvis upp­fattas som negativt (utan ibland som ut­tryck för själv­ständighet och dylikt)
belagt sedan 1980-talet; av engelska bitch med samma betydelse, dock en­bart negativt, eg. 'tik'