publicerad: 2021  
blandsäd bland­säden
bland|­säd·en
substantiv
blan`dsäd
blandning av flera sädes­slag som ut­säde el. gröda
blandsädesodling
belagt sedan 1690