publicerad: 2021  
blandäktenskap bland­äktenskapet, plural bland­äktenskap, bestämd plural bland­äktenskapen
bland|­äkt·en·skap·et
substantiv
blan`däktenskap
äktenskap mellan två personer som har olika etnisk, religiös eller kulturell bak­grund
ett blandäktenskap (med någon) ett blandäktenskap (mellan några)
nazisterna förbjöd bland­äktenskap mellan arier och judar
belagt sedan 1919