publicerad: 2021  
blindbock blind­bocken blind­bockar
blind|­bock·en
substantiv
blin`dbock
en sällskapslek där en person med förbundna ögon ska försöka fånga andra del­tagare
leka blind­bock
äv. om personen med förbundna ögon
vara blind­bock
ibland bildligt om person som inte är upp­märksam eller dylikt
vilken blind­bock som helst kunde se att hon var djupt olycklig
belagt sedan 1640