publicerad: 2021  
blodsband blods­bandet, plural blods­band, bestämd plural blods­banden
blods|­band·et
substantiv
blo`dsband
något hög­tidligt nära biologisk släktskap
blodsband (med någon) blodsband (mellan några)
belagt sedan 1619