publicerad: 2021  
blodsystem blod­systemet, plural blod­system, bestämd plural blod­systemen
blod|­syst·em·et
substantiv
blo`dsystem
sammanhängande mängd blod­kärl i (del av) organism
belagt sedan 1828