publicerad: 2021  
blodsänka blodsänkan
blod|­sänk·an
substantiv
blo`dsänka
hastighet som blod­kropparna sjunker med i stilla­stående blod anv. för diagnoser
förhöjd blod­sänka
belagt sedan 1938