publicerad: 2021  
blomstra blomstrade blomstrat
verb
[blåm`-] el. [blom`-]
något hög­tidligt ofta presens particip bära (många och väl­utvecklade) blommor vanligen om grupp av växter
JFR 2blomma
något blomstrar (av något)
det var vår och körsbärsträden blomstrade för fullt
äv. något ut­vidgat
en blomstrande träd­gård; de vandrade över blomstrande ängar; så får du din balkong att blomstra
mest bildligt vara i sin fullaste ut­veckling
en blomstrande ungdoms­verksamhet; ekonomin blomstrade; det var goda tider för före­taget och affärerna blomstrade; varvs­industrin blomstrade än­nu på 1960-talet
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska blomstra, före­trädesvis i presens particip blomstrande
blomstrablomstrande, blomstring