publicerad: 2021  
blästerrör bläster­röret, plural bläster­rör, bestämd plural bläster­rören
bläster|­rör·et
substantiv
bläs`terrör
rör som leder bläster­luft till metallurgisk ugn
belagt sedan 1905