publicerad: 2021  
barnombudsman barnombudsmannen barnombudsmän, bestämd plural barnombudsmännen
BO
barn|­om·buds·mann·en
substantiv
ba`rnombudsman
ofta bestämd form sing. (titel för) statlig ämbets­man som bevakar barnens intressen i sam­hället
äv. om mot­svarande myndighet i bestämd form sing. och med versal
barn­ombudsmannen ska ha samma sekretess som social­tjänsten
belagt sedan 1978 (urspr. om informell inrättning)