publicerad: 2021  
bohag bo­haget, plural bo­hag, bestämd plural bo­hagen
bo|­hag·et
substantiv
bo`hag
upp­sättningen av lösa före­mål och redskap i ett hem dvs. möbler, prydnadsföremål, säng­kläder, hus­geråd etc.
de fick sitt ny­inköpta bo­hag förstört av branden; hela bo­haget rymdes i ett flytt­lass
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska bohagh, till 2bo!! och hagha 'ordna; in­rätta'; jfr ur­sprung till behaga