publicerad: 2021  
bokhantverk bok­hantverket
bok|­hant·verk·et
substantiv
bo`khantverk
bok­framställning med konstnärliga an­språk med mer el. mindre hant­verks­mässiga metoder
belagt sedan 1900