publicerad: 2021  
bokhållare bok­hållaren, plural bok­hållare, bestämd plural bokhållarna
bok|­håll·ar·en
substantiv
bo`khållare
något ålderdomligt person som har till upp­gift att sköta bok­föring i före­tag eller dylikt
belagt sedan 1626