publicerad: 2021  
boll bollen bollar
boll·en
substantiv
[bål´]
1 klot­runt före­mål som an­vänds som redskap för lek eller spel i lämpligt format för att kastas, sparkas, slås etc.; vanligen tämligen mjukt och med god studs­förmåga
bollspel; badboll; fotboll; golfboll; gummiboll; läderboll; plastboll
han pumpade upp bollen; bollen låg i grannens träd­gård
äv. i beteckningar på spel (el. med tanke på spel i all­mänhet) vanligen i sammansättn.
spela boll
äv. all­männare, spec. om redskap med mot­svarande funktion men något annan form vanligen i sammansättn.
badmintonboll; medicinboll; rugbyboll
spec. äv. om mindre, runda före­mål
hårboll; snöboll
röda bollar i granen
rund som en boll se rund
tom i bollen 1var­dagligtdum i huvudetom man ställer sådana frågor som "när visste du att du skulle vinna?" måste man ju vara helt tom i bollen 2mentalt ut­tröttadefter en hel dag på mässan kände hon sig helt tom i bollen
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska balder; gemensamt germanskt ord, besläktat med bulle; jfr även 1bal!!, 2ball!!, ballong, emballera
2 runt sport­redskap som befinner sig i spel och är (till­fälligt) till­gängligt för spelaren i fråga; med ton­vikt på betydelsen av redskapets rörelse etc. för spelet eller dylikt
JFR boll 1
bollbehandling; långboll; löpboll; markboll
slå en boll; hon fick bollen i närheten av straff­området
spec. i tennis och liknande spel spel­moment som varar medan bollen är i spel
matchens bästa boll av­slutades med en dödande smash
bollen är/ligger hos någon någon har möjlighet eller skyldighet att handlafacket har sagt sitt, och nu ligger bollen hos före­taget
döda bollen slå ett otagbart slagsärsk. i racket­sporter: hon är en typisk attack­spelare och en mästare på att döda bollen
ha många bollar i luften hålla på med många olika sakerhan passar som mäklare efter­som han klarar att ha många bollar i luften sam­tidigt
springa på alla bollar (lockas att) ta sig an många upp­gifter på samma gångoch där­för kan­ske inte hinna med alla: Vilka satsningar kommer före­taget att göra här­näst? – Vi kan inte springa på alla bollar, utan måste helt enkelt prioritera
vara först/sist på bollen vara först/sist med någotpartiet var sist på bollen i den laddade frågan
belagt sedan 1587
Bollen är rund. Yttrande av fotbollsspelaren Gunnar Gren, med den ungefärliga inne­börden att det är svårt att förut­säga fotbollsmatchers resultat