publicerad: 2021  
bolsjevism bolsjevismen
bolsjev·ism·en
substantiv
bolsjevis´m
vanligen bestämd form en radikal kommunistisk åskådning som ut­gjorde ur­sprunget till det ryska kommunistpartiet och ut­formades under åren 1903–1917
bolsjevismen om­fattades av en fraktion av det ryska social­demokratiska partiet
förr äv. all­männare kommunism
belagt sedan 1917