publicerad: 2021  
bolån bo­lånet, plural bo­lån, bestämd plural bo­lånen
bo|­lån·et
substantiv
bo`lån
lån som finansierar köp av bo­stad vanligen villa, rad­hus el. bostads­rätt
bolåneränta
belagt sedan 1992