publicerad: 2021  
bonitering boniteringen
bon·it·er·ing·en
substantiv
bonite´ring
värdering av avkastnings­förmågan hos något t.ex. jord- el. skogs­område, sjö etc.; ut­tryckt i ekonomiska termer
bonitering (av något)
bonitering av skogsmark grundas på en upp­skattning av producerad virkes­mängd per år
belagt sedan 1833