publicerad: 2021  
boren boret borna
adjektiv
[bå`-] äv. [bo`-]
ej predikativt som har (viss) själv­klar, med­född förmåga att ut­föra viss upp­gift eller dylikt
"Man ska inte ropa hej ...", sade han som den borne skeptiker han är
belagt sedan 1807; jfr fornsvenska borin 'född'; av lågtyska boren 'född'; jfr ur­sprung till bära