publicerad: 2021  
bortefter
bort|­efter
preposition
[-ef`-] el. [-ef´-]
i riktning bort längs något lång­sträckt
bort­efter vägen; de rodde bort­efter stranden
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska bort äptir